Perubatan

DEFINISI PERUBATAN

Pertamanya, mari kita mengenal pasti definisi bagi ilmu perubatan.

Perubatan ialah ilmu yang daripadanya dapat diketahui keadaan-keadaan tubuh manusia dari sudut apa yang  menyihatkannya dan apa yang menghilangkan kesihatan daripadanya, dengan tujuan mengekalkan kesihatan yang ada dan mengembalikan kesihatan yang hilang.

Sumber: Al-Qanun Fit Tibb, Ibnu Sina